Wetenschap meditatie

Wat geeft meditatie je:

Gelukkig is het echt zo dat mediteren je iets op kan leveren, dat is zelfs al wetenschappelijk bewezen (zie hieronder). Het maakt je mentaal evenwichtiger, geeft je een betere waarneming, minder stress, meer effectiviteit, een beter zelfconcept.
Meditatie geeft je een moment van stilte en rust, het geeft je de ruimte om alles te laten zijn.
We kunnen mediteren niet afdwingen zoals een oefening waarbij je iets leert. Je blijft dan de manipulator, degene die het doet en dat is het nou net niet, iets doen.
Alles bij elkaar geeft het je meer levenskwaliteit.

http://www.hetkanwel.net/2010/11/10/13735/ 

Madhukar: "Please, explain how to help the mind?"
Kiran: "The mind understands only the language of doing. I can tell you, "Sit silently, do nothing, the spring comes and the grass grows by itself." Osho said this so many times. We heard him say it again and again... But we don't understand what "sitting silently doing nothing" means, we keep asking "How to do nothing?' We always want to know what to do, how to do it, and how to reach it, even when the 'it' is 'do nothing'! All these questions come from the mind.
Drop all your doings! Just stop and see! Watch! Simply look at what is happening! Just drop all disire to become. "When you drop all your doing, the doer starts to dissolve immediately. The doer is the mind! The more the doer dissolves, the more life expresses its own doing. And in one fine moment you'll find yourself to be free. "Oh God! Is it so? Is this it?"
This is it!" you will say to yourself. And you just laugh. You just laugh at everything. It's so simple, so easy, but we made it so complicated!

De wetenschap over meditatie:

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een onderzoek gedaan over meditatie en de effecten hiervan op het ontwikkelen van mindfulness. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat naarmate mensen meer meditatie ervaring hebben, ze hoger scoren op mindfulness en dat deze hogere score samenhangt met minder psychische klachten. Bij dit onderzoek hebben mensen meegedaan die zich over het algemeen reeds langer met meditatie bezig houden. Het UvA gaat de onderzoekslijn voortzetten met een onderzoek bij personen die net met meditatie beginnen.

"Wetenschappelijk onderzoek naar meditatie"

Auteur: Sheila Neijman

Meditatie roept bij veel mensen nog steeds de associatie op van "zweverig", maar toch blijken veel topsporters, scholen en steeds meer bedrijven meditatie toe te passen. De bestuurder van de vakbond CNV Publieke Zaak heeft meditatie als nieuwe arbeidsvoorwaarde geïntroduceerd bij de cao-onderhandelingen en is hiermee de eerste vakbond. Door te mediteren neemt de arbeidsproductiviteit toe, wordt het werkplezier verhoogd en daalt het ziekteverzuim. Ook zijn er scholen, onder andere in Almere, die meditatie als keuzevak willen aanbieden. Een bijzondere ontwikkeling.
Wat onder andere uit het wetenschappelijk onderzoek ontdekt is, is een toename in de groeisnelheid van de intelligentie bij mediterende scholieren, een toename in het concentratie en bevattingsvermogen, verbeterde studieresultaten en een significante verbetering van het zelfvertrouwen, verbetering in ADHD, creativiteit, tolerantie, incasseringsvermogen, minder nervositeit, angst, depressie en geremdheid. Tevens een afname van stressverschijnselen en een verbeterde weerstand tegen ziekten (o.a. daling hoge bloeddruk). Maar ook meer tolerantie jegens anderen, verminderde neiging tot domineren, meer vriendelijkheid en flexibiliteit. Beoefenaars voelen zich gelukkiger en ervaren een blije stemming, een meer optimistische levens- en toekomstverwachting, meer stressbestendig en een groter gezondheidsbewustzijn.
Naast deze bijzondere uitkomsten van de werking van meditatie blijken er ook sterke statistische aanwijzingen te zijn van een uitstralingseffect op de omgeving. Indien de mediterende groep groot genoeg is, bleek er een opmerkelijk meetbare positieve invloed te ontstaan op het leefklimaat van een stad, streek of zelfs van een geheel land. Zo daalden onder andere misdaadcijfers, verkeersongelukken en namen ziekenhuisopnames af. Dit zijn serieuze wetenschappelijke onderzoeken die tevens in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd zijn en de betrouwbaarheid van het onderzoek aantonen.
Dit wetende zou je als overheid eigenlijk dienen te kiezen om op alle scholen, bedrijven en (top)sportverenigingen meditatie als onderdeel van het dagelijks leven te promoten. Want welke school, welke organisatie, welke topsporter, welk individueel mens verlangt niet naar meer mentaal evenwicht, betere waarneming, minder angst, minder stress, langer leven, jeugdiger leven, meer productiviteit, betere relaties op werk, beter zelfconcept, minder geweld, betere levenskwaliteit, minder misdrijven, minder verkeersongevallen en ga zo maar door.

Psychologie magazine

In Psychologie magazine van mei 2005 staat dat meditatie helpt ontspannen en rust geeft, maar tegelijkertijd alert maakt en er wordt in beschreven dat meditatie de bloeddruk verlaagt. Het verbetert de nachtrust. Pijn wordt draaglijker, angsten verminderen, zelfvertrouwen en creativiteit nemen toe. Meditatie helpt ook tegen verslaving,de stemming verbetert en zelfs het immuunsysteem krijgt een oppepper.
Kortom: Meditatie maakt gezond en gelukkig. Er zijn honderden wetenschappelijke onderzoeken die dat aantonen. Ook in Nederland wordt meditatie steeds minder als zweverig ervaren.
Mediteren zet je juist met beide benen op de grond. Managers maar ook politieagenten in Amsterdam leren mediteren om met spanningen om te kunnen gaan, aldus Psychologie magazine.