De helende stem

Helend stemwerk. Jezelf helen met het gebruik van je stem. Dat kan. Niet met zingen of het maken van boventonen. Nee, je stem maakt klanken en dat hoeft niet mooi te klinken.
De helende kracht van de stem en van muziek is dat het je kan raken direct in je ziel. Het brengt je in vervoering, geeft je energie, maakt je stil of emotioneel. De ziel kan via het lichaam dat luistert naar muziek of klanken weer tot haar essentie komen.

"Het wezen van muziek is klank, want die gaat rechtstreeks naar de ziel en is ook een uitdrukking daarvan... " Barenboim

De helende stem is een krachtig instrument dat je helpt om voorbij je denken bij je essentie te komen, contact te maken met je hart. Je transformeert je klachten en blokkades op wezenlijk niveau.
Je lichaam is je klankkast, door klanken te maken gaat dat wat in je leeft resoneren en meeklinken. Vastzittende gevoelens en gedrag komen in beweging. Je maakt contact met hetgeen bij jou in beweging wil komen. Je komt in contact met je lichaam, het kan je ontroeren, je kan je essentie voelen en het geeft je kracht. Het is een trilling in jezelf en een uiting van jezelf.

Hoe gaat dit
De belangrijkste vorm is dat je gedurende ongeveer 10 min een klank laat resoneren in je klankkast op je uitademing. Deze klank resoneert nog lange tijd na en zet je onbewuste klachten en blokkades in beweging. Bij herhaaldelijk gebruik van de helende stem wordt je essentie aangesproken.
Het is de stem die heelt omdat ze een verbinding legt tussen het innerlijk en onze handelingen.

‘De helende stem brengt ons bij de ontplooiing van de ziel, het ontwaken van de intuitieve vermogens. Het hart gaat bij wijze van spreken openstaan voor alle schoonheid van binnen en van buiten. ‘ Inayat Khan