Brainmanagement mental wellness

Brainmanagement mental wellness is een geavanceerde coachingsmethode gebaseerd op recent neurowetenschappelijk onderzoek. Het maakt gebruik van de principes uit PMA (Progressive Mental Alignment) en elementen uit NLP, Regressietherapie en Gestalttherapie.

Het werkt met onbewuste overtuigingen die in de hersenen verankerd liggen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze onbewuste overtuigingen door zgn. Bad Clusters zijn ontstaan die je gedrag en je gevoel in negatieve zin beïnvloeden en daardoor ook je levensgeluk, werkplezier en fysieke gezondheid.
In coaching worden Bad clusters en daarmee onbewuste belemmerende overtuigingen met grote precisie opgespoord en definitief op een natuurlijke wijze getransformeerd in positieve, inspirerende energie!

De methode is zeer effectief bij o.a. gemoedstoestanden, stress, niet lekker in je vel zitten, moeheid, stemmingen, emoties, depressie, Burn-out, spanningen, faalangst, besluiteloosheid, slecht slapen, verslaving, angsten en onverklaarbare (lichamelijke) klachten.

Wat zijn Bad Clusters?

Bad clusters zijn incorrect opgeslagen ervaringen in het brein. Deze ontstaan bijvoorbeeld door ervaringen zoals vernedering, machteloosheid, scheiding, geweld, afwijzing, verraad, teleurstelling, een ongeval, maar ook een boze uitbarsting van een ouder of het ontvangen van een ingrijpend bericht.

De bepalende factor voor een Bad Cluster is niet de objectieve ernst van de situatie, maar hoe jij op dat moment die situatie ervaart. Bijvoorbeeld door enorme angstgevoelens die er op het moment van de situatie bij je zijn kan je brein de situatie niet goed coderen en ontstaat er een Bad Cluster. Je heden wordt vervolgens nog (onbewust) beoordeeld en bepaald door je vergelijkingsmateriaal uit je verleden. Indien je werkelijk vrij wilt leven en de waarde en het plezier van het leven volledig wilt benutten, zal de ervaring uit je verleden moeten worden geëlimineerd. Je bent dan vrij van Bad Clusters. Het vergelijksmateriaal wordt schoon in je brein. Dat verlicht en het leven wordt hierdoor veel aangenamer, want een Bad Cluster kan je dagelijks functioneren ernstig belemmeren en je beletten jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Wat levert de coaching je op?

Al na een aantal sessies (3-6) zul je de voordelen en resultaten ervaren!
- De kwaliteit van je leven verbetert enorm doordat je de bevrijding van onbewuste, vaak diep liggende belemmerende overtuigingen ervaart.
- Negatieve energie wordt daadwerkelijk omgezet, je ervaart meer energie!
- Je bewustzijn groeit sterk.
- Je hebt meer begrip en inzicht in je eigen gedrag, gevoelens en emoties,   alsmede dat van anderen.
- Versterking van assertiviteit en zelfvertrouwen.
- Relatie versterkend in werk- en privésituatie.
- Een gezond psychisch evenwicht en verlichting van stressgevoel en -gevolgen.
- Voorkomen van Burn out en het behandelen daarvan.
- Het versterkt je concentratie, herinnerings-, leer- en denkvermogen.
- Sterk gereduceerde psychosomatische klachten!

Bijkomend groot voordeel is dat je je de methode dusdanig eigen maakt dat je deze te allen tijde zelf kunt toepassen.

Persoonlijke reactie na coachingssessies:
'Ik hoop dat je nog veel meer mensen met je liefde, inzicht en wijsheid kan helpen! Ik ben erg blij en dankbaar dat ik je ontmoet heb!' Liefs Jolande

Meer info over een open avond, een Brainmanagement mental wellness en hartcoherentie workshop of een Seminar klik hier.
Meer info over Brainmanagement mental wellness: www.newbraincoaching.nl