Inspiratie

Boeken:
De kracht van focussen, luisteren naar je lijf kan je leven veranderen. Ann Weiser Cornell
Zoek de diepe rivier in jezelf. Abbey Seixas
Het pad van zelfgenezing. Ab Straatman

Teksten/ Gedicht:

'Wijsheid is niet iets wat je kunt verzamelen, zoals kennis, want wijsheid komt door je hart, door liefde. Als je hart in liefde openstaat, in vertrouwen, in overgave aan het leven als geheel, dan komt er een nieuw soort inzicht in je op, een helderheid, een diep begrip van waar het om gaat in het leven en wie je eigenlijk bent.' Osho

"Your Heart Can Tell Your Mind What To Do And What To Think, but Your Mind Can't Tell Your Heart How To Feel!"
  
'Jij mag er zijn, iets in je (leven) is er of het nu van jou mag of niet… Leef het en je bent vrij!' Gilia

Mantra zingen:

Opent en heelt 't hart!


"Zorg voor en met je hart! Leef in Liefde met je hart! Niet dat het 'God/ de schepper' veel uitmaakt, 'die' heeft alle tijd van de wereld tot het moment waarop we allemaal uit eigen beweging voor Liefde kiezen!" 

Spiegelogie:
Een aantal jaren heb ik me gesteund en geinspireerd gevoeld door spiegelogie te doen bij de fanclub Amerspiegel. Spiegelogie is opgezet door Willem de Ridder. (www.willemderidder.com) De fanclub komt eens in de twee weken bij elkaar om het spiegelogie programma te doen. Zo integreert spiegelogie in je leven.De avonden zijn ontzettend heerlijke ervaringen. De fans steunen jou onvoorwaardelijk! Zie ook: www.spiegelogie.nl 

Gabriellas Sang (uit de FILM 'As it is in heaven')


Geschenk
Ik geloof 
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen 
dan door de ander 
te worden gezien 
te worden gehoord 
te worden begrepen en aangeraakt

Het grootste geschenk 
dat ik kan geven is, 
de ander te zien 
te horen, te begrijpen, aan te raken. 
Wanneer dat gebeurt 
voel ik 
dat er contact is gelegd 

Uit: Menselijke contacten - Virginia Satir 

Osho:
"Er was een boel verwarring in de binnenstad tijdens de zware sneeuwstorm. Moella Rasroeddin ging naar de overkant om een dikke dame een taxi in te helpen.Na veel schermutselingen en geschuif en een glijpartij op het ijs, zei hij tegen haar dat hij dacht dat hij haar er niet in zou krijgen. Maar zei zij: Erin? Ik probeer eruit te komen!'
'Let enkel maar goed op… er zijn dingen waarbij je ernaast zit als je ze een handje helpt. Je hoeft de rivier helemaal niet te duwen, probeer niet tegen de stroom in te gaan. De rivier stroomt op eigen houtje naar de oceaan - wees er alleen maar een deel van. Neem deel aan de reis; die brengt je naar het uiteindelijke’.

‘Bij meditatie gaat het om de kwaliteit van de waarneming, de manier waarop je gewaar en alert bent. Onthoud: meditatie betekent gewaarzijn. Alles wat je bewust doet is meditatie. Het gaat er niet om wat je doet, maar om de aandacht die je in de handeling legt. Lopen kan meditatie zijn, als je het bewust doet. Naar de vogels luisteren kan meditatie zijn als je met aandacht luistert. Luisteren naar het geraas van je gedachten kan meditatie zijn als je alert en waakzaam blijft. Het gaat er alleen om dat je niet half slapend leeft. Dan is alles wat je doet meditatie.'